UKC Saldutiškio skyriuje:

Gegužės 2–31 d. Saldutiškio krašto audėjų darbų paroda „Iš močiutės skrynios“ UKC Saldutiškio skyriaus salėje

Birželio 23 d. 19.00 Joninės Kirdeikiuose prie Pakaso ežero.

Birželio 1 d. – rugsėjo 14 d. Mildos Petravičienės kūrybos darbų paroda Kirdeikių laisvalaikio salės parodų galerijoje

 Birželio 1–30 d. Saldutiškio krašto audėjų darbų paroda „Iš močiutės skrynios“ UKC Saldutiškio skyriaus salėje

Kirdeikių parodų galerijoje:
Mildos Petravičienės deimantinės mozaikos darbų paroda. Iki rugsėjo 10 d.

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-89 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašas (toliau -Aprašas).

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant prašymus žemės mokesčio lengvatai 2024 m. turės būti pateikta pajamų mokesčio deklaracija už praėjusius (vienerius/dvejus/trejus) kalendorinius metus. Primename, kad metinės pajamų mokesčio deklaracijos VMI teikiamos iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Skaityti daugiau...

zemesŽemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyks nuo 2024 m. balandžio 15 d. iki birželio 21 d. Pasibaigus paraiškų teikimo laikotarpiui, pavėluotai paraiškos priimamos iki 2024 m. liepos 1 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinama 1 proc. Siekiant išvengti pareiškėjų eilių ir taupant pareiškėjų bei specialisto laiką deklaravimo metu, kviečiame skambinti Saldutiškio seniūnijoje dirbančiai Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistei Birutei Kazlauskienei ir registruotis dėl konkretaus atvykimo laiko (balandžio 15 d. – birželio 21 d.) telefonais +370 389 36842, +370 698 52690.

Taip pat prašome pareiškėjų, deklaruojančių nedidelius žemės ūkio naudmenų plotus (arba turinčių tik pievų plotus) nedelsti ir paraiškas pateikti kaip galima ankščiau, nelaukiant paskutinių deklaravimo dienų.

Specialistės darbo laikas:
Pirmadienis 8.00-17.00
Antradienis 8.00-17.00
Ketvirtadienis 8.00-14.00
Pietų pertrauka 12.00-12.45

Tel. +370 389 36842, +370 698 52690

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama suteikti Utenos rajono savivaldybės Saldutiškio seniūnijos, Strokinių kaimo gyvenamojoje vietovėje esančioms gatvėms Sėlės ir Lankų gatvių pavadinimus.
Su gatvių grafiniais duomenimis galima susipažinti http://www.regia.lt.
Taip pat su gatvių grafiniais duomenimis galima susipažinti Saldutiškio seniūnijos patalpose (Laisvės a. 2, LT-28018 Saldutiškio mstl., Utenos r.) iki 2024 m. balandžio 9 d.

Narkotikams neNuo 2024 m. vasario 6 d. startuoja Lietuvos policijos pasitikėjimo telefono linija „Narkotikams - NE“.
Telefono numeriu 8 700 60 777 galima pranešti apie žinomus narkotikų platinimo atvejus. Telefono linija veikia darbo dienomis nuo 7 val. iki 20 val.

Gavus tokią informaciją, ji pateks į specializuotą kriminalinės policijos padalinį, kur yra paskirti konkretūs pareigūnai. Jie per vieną darbo dieną atliks pirminį informacijos patikslinimą, patikrins ar policija nevykdo tyrimo dėl tokio asmens ar fakto ir perduos ją atitinkamam policijos komisariatui pagal teritoriją. Nuolat bus vykdoma perduotos informacijos kontrolė, o apie rezultatus bus informuojama visuomenė.
Telefono linijos atidarymu siekiama kelių tikslų:

  • suteikti galimybę bendruomenei (tėvai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, moksleiviai ir kt.) saugiai, anonimiškai pranešti apie neteisėtą narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimą ir turėjimą (disponavimą). 
  • nedelsiant reaguoti į gautą informaciją, ją patikrinti ir perduoti tirti į policijos įstaigą pagal nusikaltimo vietą. Jeigu nusikaltimo vieta bus virtuali vieta – darbą tęs Lietuvos policijos virtualūs patruliai. 
  • suburti bendruomenę bendram tikslui – apsaugoti Lietuvos jaunimą (moksleivius). Dažnai tėvai, šeimos nariai, susidūrę su nepilnamečių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, sutrinka, vengia kreiptis į teisėsaugos institucijas, nors ir turi informacijos apie psichoaktyviųjų medžiagų platintojus. Neformaliose diskusijose su tėvų ir mokytojų bendruomenėmis paaiškėjo, kad daugėja nepilnamečių atstovų bei švietimo įstaigų darbuotojų prašymų užtikrinti galimybę anonimiškai informuoti apie narkotinių medžiagų pirkimo ir pardavimo atvejus. Nepaisant to, kad asmenys jau dabar gali anonimiškai pateikti informaciją naudodamiesi policijos elektroninių paslaugų portalu „ePolicija“ ar telefono linija, akivaizdu, jog daugeliu atvejų tėvai susiduria su baime pakenkti vaikui, gėda, nes laiku nepastebėjo problemos (narkotinės medžiagos tiesiog išmetamos, o apie platintojus nutylima).

Kuo skirsis nuo įprastų asmenų pareiškimų, skundų, pasiūlymų ir kitų pranešimų?

  • linija dedikuota specifiškai narkotikų disponavimui (platinimui);
  • į skambučius atsilieps tam tikslui apmokyti darbuotojai;
  • policijos įstaigose tikslingai paskirti pareigūnai;
  • ne vėliau kaip per 1 parą bus imtasi konkrečių veiksmų, susijusių su pranešimu;
  • į linijos veiklos informacijos platinime dalyvaus Lietuvos policijos bendruomenės pareigūnai ir socialiniai partneriai.

Vaizdo įrašas https://www.youtube.com/watch?v=jiaEVQODQwc

 

Saldutiškio seniūnijoje 2023 m. aktyviai projektinę veiklą vykdė trys nevyriausybinės organizacijos (kaimo bendruomenės):

2023 m. Saldutiškio bendruomenė įgyvendino 4 projektus:

utenasocmin logo

1. Projektas „Saldutiškio bendruomenės pagalba gerinant neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų gyvenimo kokybę“ (tęstinis nuo 2018 m.). Projektas finansuotas iš Socialinės apsaugos plėtojimo programos ( 10.1.1.15. priemonės) „Bendruomeninės veiklos stiprinimas“ . Projekto vertė - 9200,00 Eur. Socialinė pagalba nuo 2023 metų pradžios buvo suteikta 11 asmenų, projekte dirbo 2 bendruomenės nariai ir 2 savanoriai.

2. Projektas „Saldutiškio miestelio kraštiečių šventė“, lėšos skirtos įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros programą Nr. 08.1.2.05. Projekto vertė - 1000,00 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo finansuota Saldutiškio miestelio šventė.

3. Projektas „Papildomo finansavimo reikmė atsiskaitymui už paslaugas“, pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos Nr. 04 Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr. 04.1.1.08 „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“. Projekto vertė - 3539,00 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo finansuota dalis bendruomenės patalpų išlaikymo bei draudimo išlaidų.

4. Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti ir teikti, įgyvendintas projektas „Saldutiškio vaikų dienos centras“. Šiam projektui įgyvendinti skirta 19 100,00 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 8 130,00 Eur. Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla