Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgdama į negerėjančią sergamumo koronavirusu (COVID-19) situaciją ir, siekdama mažinti fizinį kontaktą tarp darbuotojų bei Europos pagalbos labiausiais skurstantiems asmenims fondo ( toliau – EPLSAF) paramos gavėjų pakeitė teisės aktą, reglamentuojantį prašymo EPLSAF paramai gauti priėmimo tvarką.

2022 m. Utenos rajono gyventojų prašymai, priimti nuo 2019-12-01 iki 2021-12-01dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis pratęsiami be atskiro prašymo, jeigu asmuo atitinka keliamus reikalavimus.

                     Tik tais atvejais, kai asmuo, ar vienas iš šeimos narių dirba arba vykdo individualią reikės pateikti naujus prašymus. Prašymai  2022 m. pradedami priiminėti nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

Primename, kad dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis gali kreiptis asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Teisę gauti paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 192,00 Eur per mėnesį. Išimties tvarka parama skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 192,00Eur dydį, bet neviršija 384,00 Eur dydžių per mėnesį, kai:

  • kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus
  • kai vienas iš vaiko tėvų yra miręs;
  • kai vaiką (vaikus) augina vienas iš tėvų;
  • kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
  • kai vienas gyvenantis asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys yra patyrę socialinę riziką;
  • kai vienas iš suaugusių bendrai gyvenančių asmenų ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba ne trumpiau kaip vieną mėnesį turi nedarbingumo pažymėjimą;
  • kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra pensinio amžiaus;
  • įvykus nelaimei, padariusiai žalą vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai, dėl kurios asmuo pateko į sunkią materialinę padėtį (patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, atliktos operacijos, įvykusio gaisro ir kt.);

Utenos miesto gyventojų prašymus dėl paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėms priima Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius (Utenio a. 4, 112 kab.), o kaimo – seniūnijos.

Išsamesnę informaciją gali suteikti Saldutiškio sen. socialinio darbo specialistė Aušra Draukšienė, tel. (8 389) 36 772

Joomla templates by a4joomla