Saldutiškis (anksčiau Sygudiškis, tarm. Šilgutiškis, Sundutiškis). Dvaras iš unijinės Lietuvos laikų.1890 m. Sylgutiškiu vad. dv. turėjo kaimiškąjį rajoną su gana vienas nuo kito nutolusiais kaimais: Antalameste, Krivasaliu, Plaučiškėmis, Trinkūnais, Pakieveniu, Pavyžinčiu, Varniškiu, Vilkolakiu, su 59 žmonėmis. Saldutiškio centras buvo tarp Aiseto ir Lamėsto ežerų, prie kelio į Labanorą. XIX a. dv. savininkas Boleslovas Jaloveckas buvo Valstybės Dūmos atstovas, karo inž., pasodinęs didelį parką su retais medžiais. Jo sūnus Mečislovas – diplomatas, baigęs mokslus Peterburge, Vokietijoje gavęs agronomijos dr. laipsnį. Jaloveckas pastatė gražius rūmus, ūkinius pastatus. Jaloveckiai Saldutiškį nupirko išvaržius Kuktiškių dvarą 1923 m. Į Labanoro pusę už miestelio išliko dv. kapinės su Jaloveckių paminklais. Po Nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. dv. rūmuose įsikūrė Linkmenų vls. v-ba, vėliau m-kla. Rūmai šviesiai dažyti, su 30-čia kambarių, Jalovevckų giminės herbu. Be jų išliko dv. kluonas, H formos tvartas, arklidės, ant dv. klėčių pamatų buvo pastatyta bažnyčia. Liko ir parko fragmentų.

Antanas Gasperaitis ("Utenos krašto enciklopedija")

Saldutiškio dvaro rūmai ir parkas

Saldutiškio dvaro parkas yra valstybės saugomas gamtos paveldo objektas. Jo plotas – 11,9 ha. Parkas įkurtas XIX a. II pusėje. Jame auga 22 retų medžių ir krūmų rūšys. Parką puošia 150 m ilgio mažalapių liepų alėja, vinkšnos, paprastasis raudonlapis klevas, europiniai, sidabrinis kėnis, pilkasis riešutmedis ir kt.

Saldutiškio dvaro rūmai LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-068 2003 m. kovo 14 d. įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Saldutiškio dvaro pastatų kompleksą sudaro: dvaro rūmai, pastatyti 1830 m. ir rekonstruoti XIX a. II pusėje, svirno liekanos (pastatytas 1843 m. Svirno sienos panaudotos 1928 m. statant Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią), ledainė, pastatyta XIX a. pab. –XX a. pr., tvarto liekanos, pastatytas 1898 m., arklidės liekanos, pastatyta 1898 m. 

 

Joomla templates by a4joomla